Lepimereklamu.cz
Lepimereklamu.cz                   2010-2012                  info@lepimereklamu.cz
Lepimereklamu.cz na facebooku
Reflexivní polepy a reklamní nápisy

Používáme folie od renomovaných výrobců:
| Bezpeènostní opatøení snižující množství dopravních nehod
| Značné zvýšení viditelnosti nákladních vozidel z větší vzdálenosti
| Vytváří prevenci dopravních nehod, snížení počtu nehod až o 29%
| Zavázanost mnoha zemí k používání mezinárodního pravidla pro reflexivní značení
| Použití vyzkoušených a schválených reflexivních folií
| Povinnost pro nová vozidla
V Nìmecku jsou reflexivní značení na nakladnich vozidlech již několik let doporučena. Nyní se to stane povinností. V mnoha zemích na celém světě je již reflexivní označení nakladnich vozidel předepsáno, v Itálii představuje od roku 2006 dokonce povinnou dodatečnou výbavu.
V závislosti na povolovacím řízení platí pro nové typy užitkových vozidel (> 7,5 t > 2m šířky > 6 m délky).
Při přihlášení - podle nařízení UN ECE č.48* (mezinárodní právo) - povinnost s účinností od 10. řijna 2007; podle směrnice 2007/35/EG** (evropské právo) -povinnost s účinností od 10. července 2008

Přibližně třetina všech dopravních nehod způsobených nákladními vozidly se stává za nepřiznivých povětrnostních podmínek, za šera a za tmy. Tyto nehody mají většinou těžší následky než srážky za denního světla. Rozhodujicí příčinou těchto dopravních nehod je snížená viditelnost nákladních vozidel a jejich přivěsů. Výzkumy prováděné v USA prokázaly, že za pomoci reflexivního značení lze snížit počet dopravních nehod až o 29 %
| Oznaèení
Vyznaèení obrysů - označení celkového tvaru vozidla ze stran a zezadu
Dílčí vyznačení - označení celkové délky a šířky vozidla v rozích a dole
Liniové vyznačení - označení celkové délky a šířky vozidla dole


| Materiály
Pro reflexivní značení se používají vyzkoušené a schválené reflexivní fólie třídy C, šířky fólie 50 mm, označené zkušební značkou podle UN ECE R 104 (tento znak se opakuje vždy po 50 cm na příslušné fólii) od společnosti 3M. Pro boční značení je možno použít bílé nebo žluté fólie, pro zadní značení pak i fólii červenou. Jedná se o fólie s vysokou odrazivostí a viditelností i z ostrého úhlu i za zhoršeného počasí. Životnost fólie se pohybuje okolo 8 let při dodržování pokynů pro údržbu a čištění.

Zdroj informací a dat: společnost 3M TM
Víme,že.... dále umíme:
|
celoplošný polep vozu reklamou
| řezanou grafiku
| tištěnou grafiku
| reklamní plachty, banery
| změnu barvy auta během pár dní
| samolepky (jedno a celo barevné)
| magnetické fólie
| polepy reflexními fóliemi
| car design